EITCA Akatemian käyttöehdot

I. Yleiset säännökset

§1

Seuraavissa ehdoissa (jäljempänä T&C) määritellään EITCA-akatemian organisaatiota koskevat muodolliset määräykset - Euroopan tietotekniikan sertifioinnin EITC: n ja Euroopan tietotekniikan sertifiointiakatemian EITCA-ohjelmien, jäljempänä EITC/EITCA-ohjelmat, mukaan lukien yksityiskohtaiset osallistumis-, maksuehdot ja EITC/EITCA Academy -sertifiointiohjelman osanottajan (jäljempänä "osallistuja") oikeudet ja velvollisuudet.

II. EITCA-akatemian organisaatio

§2

EITCA Akatemian järjestää ja toteuttaa Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitos (EITCI Institute), joka toimii voittoa tavoittelemattoman ASBL-yhdistyksen (Association Sans But Lucratif eli yhdistys ilman voittoa tavoittelevaa yhdistystä) oikeudellisessa muodossa. EITCI-instituutti on perustettu vuonna 2008 Belgian lain III osaston säännösten mukaisesti. Se myöntää oikeushenkilöllisyyden voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja julkisyhteisöjen laitoksille. Instituutin kotipaikka on Belgiassa, osoitteessa Avenue des Saisons 100-102, 1050 Bryssel. EITCA-akatemia toteutetaan EITCI-instituutin, joka toimii myös EITCA/EITCA-ohjelmien sertifiointielimenä EITCA-akatemiassa, metodologisten, teknisten ja ohjelmaohjeiden mukaisesti.

§3

EITCA-akatemian toteuttamisen organisatorista valvontaa hoitaa EITCA-akatemian johtaja.

§4

EITCI-instituutti vastaa didaktisten ja tenttiprosessien toteuttamisesta sertifiointikehysten mukaisesti, EITCA Akatemian sihteeristön johtamisesta ja e-oppimisen ja etäkokeiden IT-järjestelmien hallinnasta. EITCA Akatemian sihteeristöä valvoo suoraan EITCA Akatemian johtaja. Kaikkia EITCA-akatemian alueellisia ja kansallisia painoksia valvoo myös EITCA-akatemian johtaja.

§5

1. EITCA-akatemian täytäntöönpanoa valvovat asiaankuuluvat EITCI-instituutin didaktiset ryhmät ja yhteistyökumppanit (mukaan lukien EITCI-instituutin jäsenet sekä kumppanuusyritysten ja yliopistojen asiantuntijat tai didaktiset henkilöt), jotka huolehtivat yksittäisestä ohjelmasta. alueilla.
2. EITCA-akatemian täytäntöönpanon laadun ja sen noudattamisen EITC/EITCA-ohjelmien ulkopuolista valvontaa hoitaa EITCI-instituutin ohjelmakomitea, joka määrittelee ja hyväksyy EITC/EITCA-sertifikaatin ohjelman ja sisällöllisen sisällön sekä ohjeet opetussuunnitelmiin ja kokeisiin.

III. Koulutusprosessi

§6

EITCA-akatemia toteutetaan epästatsionaarisena, etäopiskeluna ja tenttiprosessina erillisissä verkko-oppimis- ja sertifiointiympäristöissä EITC/EITCA-ohjelman ohjeiden mukaisesti. Sekä didaktinen prosessi että tutkimukset suoritetaan täysin verkossa Internetin kautta.

§7

EITCA-akatemia sallii osallistumisen sekä yksittäisiin EITC-sertifiointiohjelmiin (jäljempänä EITC-ohjelmat) että EITCA-akatemioiden EITC-sertifiointiohjelmiin, jotka koostuvat EITC-ohjelmien ennalta määritellyistä, ajankohtaisesti merkityksellisistä sarjoista, jotka kattavat tietyn EITCA: n. Akatemiaohjelma.

§8

Yksityiskohtaiset tiedot ja opetussuunnitelmat, EITC: n ja EITCA Akatemian ohjelmien sisältöjulkaisut julkaistaan ​​EITCI-instituutin ja EITCA Akatemian verkkosivuilla, ja niitä voidaan muuttaa, jotta heijastaisivat jatkuvasti koulutuksen laatua ja tarjoavat muutoksille nykyisiä mukautuksia. EITC/EITCA-ohjelman suuntaviivoista, jotka EITCI-instituutti esitteli jatkuvan tietotekniikan ja vastaavien sertifiointi-opetussuunnitelmien kehittämisen seurauksena.

§9

Didaktinen prosessi suoritetaan verkossa e-oppimisalustalla, jokainen osallistuja voi räätälöidä asynkronisen menettelyn, joka mahdollistaa ilmoittautumisen milloin tahansa kalenterivuoden aikana, ja henkilökohtaisen, joustavan aikataulun mukaisen oppimisen aikataulun mukauttamiseksi osallistujien vaatimuksiin ja kykyihin.

§10

Kunkin EITC-ohjelman didaktinen prosessi toteutetaan online-luentojen, harjoitusten ja laboratoriotuntien muodossa ohjelman opetussuunnitelmassa määritellyssä laajuudessa.

§11

Osana EITCA-akatemian didaktista prosessia osallistujalla on pääsy online-didaktisiin neuvotteluihin opetussuunnitelman puitteissa. Asiaankuuluvat asiantuntijat ja kouluttajat toteuttavat neuvottelut etänä.

§12

1. Kunkin EITC-ohjelman suorittaminen edellyttää suorittamalla menestyksellisesti loppukoe 60%: n vähimmäistasolla EITC-ohjelman ja EITCI-instituutin ohjeiden mukaisesti. Kunkin EITC-ohjelman loppukoe on muodossa etävalinnassa oleva monivalintakoe, joka suoritetaan täysin verkossa varmennusalustalla.
2. EITCA-akatemiaohjelman loppuunsaattaminen edellyttää kaikkien EITCA-akatemian muodostavien EITC-ohjelmien loppuun saattamista.

§13

Kunkin EITC-ohjelman lopputentin läpäisemiseen vaadittu tietämys ja pätevyys vastaavat vastaavan opetussuunnitelman sisältöä ja sen määrittelee didaktinen ryhmä, jolla on tietyn EITC-ohjelman huolto EITCI-instituutin ohjeen mukaisesti. ja yhteistyössä EITCA Akatemian johtajan kanssa.

§14

1. Jos tietyn EITC-ohjelman loppukokeen vähimmäisrajan saavuttaminen epäonnistuu, osallistuja saa suorittaa epäonnistuneen kokeen ilmaiseksi.
2. Jos toinen koe loppukokeen suorittamiseen johtaa myös epäonnistumiseen, osallistuja voi suorittaa seuraavat yritykset EITCA-akatemian johtajan yksilöllisen päätöksen perusteella. EITCI-instituutti pidättää itsellään oikeuden veloittaa osallistujalta jokaisesta ylimääräisestä lähestymistavasta tenttiin (toisen yrityksen jälkeen) voimassa olevien määräysten mukaisesti, mutta EITCA-akatemian johtajan myönteisen päätöksen tapauksessa on mahdollista vapauttaa osallistuja lisämaksut ylimääräisestä tenttimenetelmästä.
3. Osallistujilla on myös oikeus yksittäiseen ilmaiseen korjaavaan lähestymistapaan EITC-ohjelman loppukokeen suorittamiseen, jos he eivät ole tyytyväisiä saatuihin pistemääriin, edellyttäen että tentti on jo suoritettu ensimmäisellä yrityksellä. Tällöin otetaan huomioon molemmista tuloksista suurempi.

§15

Suoritettuaan EITC-ohjelman tai EITCA-akatemian onnistuneesti (osallistumisvaihtoehdosta riippuen) ja täyttäen EITC/EITCA-ohjelman muodolliset vaatimukset, osallistuja saa seuraavat asiakirjat:
- EITC-todistus, jos osallistuja ilmoittautui vain vastaavaan EITC-ohjelmaan, jonka digitaalisesti myönsi EITCI-instituutti Brysselissä (yhdessä täydentävien asiakirjojen kanssa).
- EITCA-todistus ja kaikki mukana olevat EITC-todistukset, mikäli osallistuja ilmoittautui EITCA Academy -ohjelmaan, jonka digitaalisesti myönsi EITCI-instituutti Brysselissä (yhdessä täydentävien asiakirjojen kanssa).
Annettujen EITC/EITCA-sertifikaattien online-validointiin ja todentamiseen viitataan 27 §: ssä.

IV. Ilmoittautumis- ja maksusäännöt

§16

Rekisteröinti EITCA Akatemian osallistumiseen tapahtuu jatkuvasti. Käytettyjen verkko-oppimisympäristöjen asynkronisen ja henkilökohtaisen luonteen vuoksi ohjelmiin ilmoittautuminen voidaan tehdä milloin tahansa kalenterivuoden aikana.

§17

1. EITC/EITCA Academy -sertifikaattiohjelmiin ilmoittautuminen tapahtuu suorittamalla sähköinen rekisteröinti EITCA Academy -verkkosivustolla ja maksamalla osallistumismaksun valituille EITC- tai EITCA Academy -ohjelmille.
2. Sertifiointiprosessin edellyttämät jäljellä olevan osallistujan henkilötiedot, mukaan lukien henkilöllisyys-, osoite- ja laskutustiedot, on toimitettava rekisteröinnin viimeistelyn myöhemmässä vaiheessa (maksujen sääntelyn aikana).
3. Osallistujan on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetun rekisteröinnin sekä ilmoittautumisen viimeistelyä 2 kohdassa tarkoitetulla varmennusohjelman tilauksella osallistujan todelliset henkilökohtaiset ja laskutustiedot.

§18

EITC/EITCA -ohjelmiin osallistumismaksut julkaistaan ​​EITCA Akatemian verkkosivuilla.

§19

1. Seuraavat maksujen maksutavat hyväksytään:
a) Online-maksu yhteistyössä toimivien online-maksupalvelujen tarjoajien kautta (mukaan lukien luotto-/pankkikortit, sähköiset lompakot ja muut valitut globaalit ja paikalliset sähköiset maksutavat, jotka ovat saatavana palveluntarjoajien ja alueiden nykyisin saatavuuden mukaan).
b) Pankkisiirto EITCI-instituutin pankkitilille, sellaisena kuin se on julkaistu EITCA Akatemian verkkosivuilla.
2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa maksu voidaan suorittaa heti rekisteröinnin jälkeen tai rekisteröinnin yhteydessä jollain käytettävissä olevista tavoista. Maksut suoritetaan tässä tapauksessa yleensä muutamassa sekunnissa niiden alkamisesta.
3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa maksu katsotaan suoritetuksi sen jälkeen, kun varat on vastaanotettu EITCI-instituutin pankkitilille. Maksun oikean tunnistamisen varmistamiseksi on välttämätöntä antaa sekä osallistujan täydellinen nimi että valittujen EITC/EITCA-ohjelmien koodi siirron otsikossa lähetettyjen ohjeiden mukaisesti.
4. EITCI-instituutti pidättää oikeuden tarjota 1 kohdassa tarkoitettujen lisäksi muita maksutapoja.
5. Tietoja kaikista tällä hetkellä käytettävissä olevista maksutavoista julkaistaan ​​EITCA Academy -sivustolla.
6. Ulkopuolisten toimittajien maksutapojen yksityiskohtaiset käyttöehdot määritellään näiden toimittajien antamissa ehdoissa. Linkit näihin ehtoihin löytyvät EITCA Academy -sivustolta. Näiden maksutapojen käyttö merkitsee yllä mainittujen ehtojen hyväksymistä. EITCI-instituutti ei ole vastuussa ulkoisten toimittajien suorittamasta maksuprosessista.

§20

1. Maksun suorittaminen vastaa osanottajan ja EITCI-instituutin välisen sähköisessä muodossa tehdyn sopimuksen valittujen sertifiointipalvelujen/-palvelujen tarjoamisesta (jäljempänä "osallistumissopimus") tarjottujen palvelujen kuvauksen mukaisesti. EITCA Akatemian verkkosivustot ja näiden ehtojen ehdot, mikä tarkoittaa EITCA Akatemian osanottajan aseman saamista.
2. Jos osallistuja itse ei maksa maksua tai jos osallistuja on vapautettu osallistumismaksuista, osallistumissopimus tehdään sähköisessä muodossa silloin, kun osallistuja tilaa asianmukaiset sertifiointiohjelmat, joista peritään maksut.
3. Osallistumissopimuksen tekeminen voi tapahtua myös muulla tavalla (mukaan lukien kirjallinen muoto), jos tällaisen mahdollisuuden tarjoaa EITCI-instituutti tai osapuolten sopimuksella.
4. EITCI-instituutti tarjoaa politiikkansa mukaisesti tukia, jotka myönnetään kokonaisuudessaan EITC/EITCA-sertifiointiohjelmien puitteissa vammaisille, ylemmän korkea-asteen koulun nuorille ja heikosti sosiaalis-taloudellisessa asemassa oleville ihmisille useissa matalassa kehittyneissä maissa (Syyria mukaan lukien). , Palestiinan alue, Haiti, Jemen, Gambia, Malawi, Burundi, Kongo, Uganda, Etiopia, Tansania, Mosambik). Lisäksi EITCI-instituutti voi tarjota edistämistoimenpiteitä joko EITC- tai EITCA Academy -sertifikaateille, jotka myönnetään osittaisina maksuvähennyksinä. Edellä mainitussa tapauksessa tuettujen maksuvapauksien myöntäminen suoritetaan osallistujan aseman ilmoittamisen jälkeen, jota seuraa EITCI-instituutin todistamat asiakirjat. Jälkimmäisessä tapauksessa tuettujen osittaisten maksujen alennuksia edistetään levittämällä EITCI-tuen e-koodeja, jotka oikeuttavat asiaankuuluviin maksujen alennuksiin EITC/EITCA-sertifiointitilauksen kassalla, joka on voimassa kaikille osallistujille maailmanlaajuisesti. EITCI-instituutin myöntämät tuet vastaavassa varmentamismaksujen alennuksessa ovat yksinomaan EITCI-instituutin harkinnan mukaan ja rajoitetaan sen toimintakyvyllä. EITCI-instituutti pidättää oikeuden rajoittaa tai keskeyttää tuetun sertifioinnin toteuttamisen.

§21

1. Täysi pääsy ostettuihin EITCA-akatemioihin/EITC-kursseihin e-oppimisalustalla aktivoidaan maksun suorittamisen jälkeen (osallistumissopimuksen tekemisen jälkeen).
2. Ensimmäisen tapahtuman, jonka osallistuja kirjautuu sisään tilattuun EITCA Academy/EITC -ohjelmaan e-oppimisalustalla, pidetään palvelun tosiasiallisen tarjoamisen alkamisena.

§22

Jos ostaja ja osallistuja ovat eri osapuolia tai ostaja on yritys tai laitos, tilauksen viimeistelylomakkeen laskutustietojen osassa on annettava laskun kannalta riittävät ostajalaskutiedot.

V. Osallistujan oikeudet ja velvollisuudet sekä osallistumissäännöt

§23

Osallistujalla on oikeus:
1. Pääset ostettuihin EITC/EITCA-sertifiointiohjelmiin EITCA-akatemian e-oppimisalustoilla.
2. Pääsy ohjelmassa kuvattuun sertifioinnin opetussuunnitelmaan ja osallistu loppukokeisiin.
3. Käytä kolmansien osapuolten toimittamia tietokoneohjelmistoja, jotka on tarkoitettu valinnaisiin harjoituksiin (laboratoriot) ja käytännön harjoituksiin asiaankuuluvien opetussuunnitelmien määrittelemillä aloilla. Kaikki EITC-sertifiointiohjelmat on määritelty opetussuunnitelmissaan siten, että niillä on pääsy ulkoiseen ohjelmistoon, joka mahdollistaa sertifiointiohjelmaan liittyvän valinnaisen käytännön. Tämä käyttöoikeus koskee joko osallistujan maksamia tai ilmaisia, mutta rajoitettuja kokeiluversioita kaupallisista ohjelmistoista tai ajallisesti rajoittamattomia, avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Ulkoisen ohjelmiston käyttö ei ole tarpeen minkään asiaankuuluvan EITC-sertifiointiohjelman suorittamiseksi. Kaikki EITCA Akatemian korvaavat EITC-sertifiointiohjelmat on tarkoitettu suoritettaviksi kokonaan asiaankuuluvassa opetussuunnitelmassa määritellyn ja didaktisessa aineistossa viitatun tiedon laajuuden perusteella. Ulkoisen ohjelmiston rooli on vain osallistujan käytännön valinnainen kehittäminen, joka voidaan saavuttaa vastaavien ohjelmistojen maksettujen kaupallisten versioiden tai aikarajoitettujen kokeiluversioiden avulla tai tapauksen mukaan myös käyttämällä avointa lähdekoodin ohjelmistoa . Osallistuja voi halutessaan kehittää omaa käytäntöään käyttämällä asiaankuuluvaa ulkoista ohjelmistoa ja vastaavia EITC-sertifiointiohjelman harjoituksia (laboratorioita), joissa viitataan ohjelman tunteihin, jotka voidaan sovittaa ohjelmiston joko maksettujen kaupallisten tai määräaikaisten kokeiluversioiden käytön aikana tai tapauksen mukaan ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelmisto, mutta tämä ulottuu toteutetun sertifiointimenettelyn ulkopuolelle.
4. Käytä online-neuvotteluja ilmoittautuneiden kurssien opetussuunnitelmasta, jonka tarjoavat asiantuntijaryhmät ja didaktiset ryhmät, joilla on vastaavat ohjelmat.
5. Vastaanota §15: ssä tarkoitetut asiakirjat ilmoittautuneiden EITC/EITCA -sertifiointiohjelmien onnistuneen suorittamisen ja tässä ehdoissa mainittujen muodollisten ehtojen täyttämisen jälkeen.
6. Osallistu erityisiin yhteisrahoitus- ja tukialoitteisiin, tarjouksiin ja kilpailuihin, jotka on tarkoitettu EITC-sertifiointien ja EITCA Academy -ohjelmien osallistujille.

§24

Osallistuja on velvollinen:
1. Ratkaise etäkokeet kaikille ilmoittautuneille sertifiointiohjelmille itse, 31 §: ssä tarkoitetuista rangaistuksista.
2. Noudata tämän ehdon muita määräyksiä.

§25

1. Osallistuja sitoutuu käsittelemään henkilötietojaan EITCI-instituutissa, toisin sanoen varmentamisviranomaisella/sertifiointielimellä (Brysselissä, Belgiassa rekisteröity Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitos EITCI ASBL) palvelujen tarjoamista varten sekä jakamaan näitä tietoja EITCA-akatemian toteuttamiseen osallistuvien kumppaneiden kanssa EITCA-akatemian organisaation, koulutus- ja sertifiointiprosessien toteuttamiseksi tarvittavassa laajuudessa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja suojataan ja käsitellään korkeiden turvallisuusstandardien mukaisesti ja sovellettavien lakien ja asetusten, erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen, ts. Asetuksen (EU) 2016/679 ja vastaavien lakien, mukaisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. Kaikilla osallistujilla ja kaikilla muilla henkilöillä, joiden henkilötietoja EITCI-instituutti käsittelee, on oikeus vaatia tietojensa muuttamista tosiasiallisen muodonsa mukaisesti, tietojen poistamista ja niiden käsittelyn lopettamista. Jälkimmäisessä tapauksessa EITCI: n myöntämien varmenteiden haltijoille henkilökohtaisten tietojen poistamisvaatimuksella on seurauksena annettujen sertifikaattien peruuttamisesta.
3. Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojakysymyksistä EITCI-instituutin verkkosivustoilla löytyvät kyseisillä verkkosivustoilla julkaistuista tietosuojakäytännöistä.

§26

1. Osallistuja myöntää, että kaikki heidän käytettävissään olevat didaktiset materiaalit osana EITCA-akatemiaa ovat yksinomaan EITCI-instituutin tai muiden asiaankuuluvien yksiköiden immateriaalioikeuksia ja että niihin sovelletaan oikeudellista suojaa sovellettavien asetusten (mukaan lukien immateriaalioikeudet) mukaisesti. säädökset ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen näkökohtien yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY). Osallistujalla on oikeus käyttää hänen käytettävissään olevia materiaaleja ja niiden sisältöä (mukaan lukien erityisesti didaktiset materiaalit, tietokoneohjelmistot ja tenttisisältö) yksinomaan itseopiskelua varten, eikä hän saa asettaa niitä saataville kolmansien osapuolten saataville ilman nimenomaista EITCI-instituutin tai vastaavien tekijänoikeuksien haltijoiden suostumus.
2. EITCI-instituutti tai vastaavat tekijänoikeuksien haltijat voivat vaatia osallistujalta korvausta tämän rikkomuksen aiheuttamista aineellisista tai aineettomista vahingoista, jos 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä rikotaan.

§27

1. Sertifiointimenettelyn aloittaminen ja 15 §: n 2 momentissa tarkoitetun todistuksen (todistusten) hankkiminen edellyttää, että jätetään suostumus EITCI-instituutin sertifiointiehtoihin (jäljempänä "varmennussopimus"). Sertifiointisopimuksen ehdot ovat saatavilla osoitteessa https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Osallistujan on allekirjoitettava varmennesopimus sähköisesti tai kirjallisesti, jolloin skannattu kopio lähetetään sähköpostitse EITCA: n akatemian sihteeristölle. Jos EITCI-instituutti ei pysty todentamaan osallistujan henkilöllisyyttä tarjotun maksun perusteella, EITCI-instituutti voi vaatia kopion osanottajan henkilöllisyystodistuksesta (kansallinen henkilötodistus, passi tai muu todistussopimuksessa määritelty henkilöllisyysasiakirja) todentamisen mahdollistamiseksi osallistujan henkilöllisyyden ja varmennesopimuksessa annettujen tietojen aitous.
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lähettämisen tulisi tapahtua heti saatuaan EITCI-instituutilta osanottajan henkilöllisyyden todentamista koskevan pyynnön. EITCI-instituutti pidättää oikeuden olla myöntämättä sertifikaattejaan tai peruuttaa 15 §: ssä tarkoitettuja jo myönnettyjä sertifikaatteja, jos osallistujan henkilöllisyyttä ei voida tarkistaa tai jos osallistujan esittämä henkilöllisyys on ristiriitaista. Tällöin osallistujalla ei ole oikeutta palauttaa osallistumismaksuja kokonaan tai osittain.
4. Jos osallistuja on läpäissyt kaikki vaaditut kokeet, he eivät kuitenkaan toimittaneet 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ennen 30 päivää 28 §: ssä tarkoitetun säännellyn enimmäiskestoajan päättymisestä, ja jos Osallistujan kanssa ei voida päästä sopimukseen näiden asiakirjojen toimituspäivämäärästä, EITCI-instituutti pidättää itsellään oikeuden katsoa osallistumissopimuksen mukaiset velvoitteensa täyttyneiksi ja luopua 15 §: n 2 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta antaa todistus. Tällöin osallistujalla ei ole oikeutta palauttaa osallistumismaksuja kokonaan tai osittain.

§28

1. Säännelty enimmäiskesto (osallistumisen enimmäiskesto) on 12 kuukautta koko EITCA Akatemialle ja 3 kuukautta jokaiselle yksittäiselle EITC-ohjelmalle (muulle kuin akatemialle osallistumiselle) laskettuna osallistumissopimuksen tekemishetkestä ja onnistuneeseen kaikkien vaadittujen kokeiden suorittaminen.
2. Osallistujan perustellusta pyynnöstä 1 kohdassa tarkoitettua kestoa voidaan jatkaa neuvotellen EITCA-akatemian johtajan kanssa. EITCI-instituutti voi harkintansa mukaan jatkaa yllä mainittuja ehtoja määrittelemättömästi riippumattomalla päätöksellä.
3. Jos osallistuja ylittää 1 kohdassa tarkoitetun keston eikä yksimielisyydestä keston jatkamisesta voida sopia, EITCI-instituutti pidättää oikeuden irtisanoa osallistumissopimuksen. Tällöin osallistujalla ei ole oikeutta palauttaa osallistumismaksuja kokonaan tai osittain.

§29

1. Laajentamalla kuluttajansuoja-asetusten säännöksiä (kuluttajien oikeuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU täytäntöönpano) osallistuja, joka on kuluttaja (ei koske yrityksiä/laitoksia eikä yksityishenkilöitä taloudellisessa toiminnassa, joka on ostanut kyseisen toiminnan perusteella) on oikeutettu peruuttamaan etäyhteydessä tehdyn osallistumissopimuksen ilmoittamatta syytä 30 päivän kuluessa osallistumissopimuksen tekemisestä, saaden täyden hyvityksen. Peruuttamisella tulee olla muodollinen kirjallinen lausunto (viitaten vastaavaan oikeusperustaan), joka lähetetään sähköpostitse kopiona EITCA: n akatemian sihteeristölle.
2. Peruuttamisoikeudesta luopuu, jos 15 §: ssä tarkoitettu todellinen todistus on annettu osallistujalle ennen 30 kohdassa tarkoitetun 1 päivän ajanjakson päättymistä.

VI. Loppusäännökset

§30

EITCI-instituutti ei ole vastuussa EITC-sertifiointi- ja EITCA-akatemiaohjelmien toteuttamisessa esiintyvistä vaikeuksista, jotka johtuvat EITCI-instituutin ulkopuolella olevista syistä (mukaan lukien tekijät, jotka johtuvat osallistujan ja kolmansien osapuolten toimista tai ylivoimaisesta esteestä).

§31

1. Poikkeustapauksissa, jos osallistuja rikkoo vakavasti näiden ehtojen määräyksiä, erityisesti kun todetaan, että osallistuja ei ratkaissut itse loppututkimusta tai laiminlyönyt Näiden osallistujan ehtojen vuoksi kyvyttömyys täyttää EITCI-instituutin osallistumissopimusvelvoitteita, EITCI-instituutti pidättää oikeuden purkaa osallistumissopimus välittömästi palvelun lopettaessa. Tällöin osallistujalla ei ole oikeutta palauttaa osallistumismaksuja kokonaan tai osittain.
2. Lisäksi kun todetaan, että osallistuja ei ratkaissut loppukokeita itse, sertifiointiviranomainen/todentamislaitos ottaa huomioon tämän tosiseikan, joka voi päättää sulkea pysyvästi osallistujan mahdollisuudesta osallistua missä tahansa sen akkreditoidussa sertifiointiohjelmassa tulevaisuudessa sekä peruuttaa kaikki osallistujalle aiemmin myönnetyt sertifikaatit. Tällöin osallistujalla ei ole myöskään oikeutta palauttaa kokonaan tai osittain osallistumismaksuja.

§32

Osallistumissopimuksen katsotaan toteutuneen, kun 15 §: ssä tarkoitetut asiakirjat on annettu osanottajalle tai kun osallistumissopimus on irtisanottu tämän ehdon ehtojen mukaisesti tai osapuolten yhteisellä suostumuksella. Osallistujan on kuitenkin noudatettava kaikkia näiden ehtojen ja sertifiointisopimuksen velvoitteita pitäen EITCI-instituutin myöntämää sertifikaattia pätevänä.

§33

1. Näihin ehtoihin sekä kaikkiin EITCI-instituutin palvelujen tarjoamiseen liittyviin kysymyksiin, joita nämä sopimusehdot eivät kata, sovelletaan Belgian lakia ja ne kuuluvat Belgian tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.
2. Osapuolet pyrkivät sovinnollisesti ratkaisemaan kaikki EITCA-akatemiaan osallistumista ja näiden ehtojen määräysten noudattamista koskevat riidat yhteisellä sopimuksella. Jos sovintoratkaisua ei saada, oletetaan EITCI-instituutin päämajaan soveltuva oikeusviranomaisten alueellinen toimivalta.

§34

Nämä ehdot ovat voimassa 1. heinäkuuta 2014 alkaen, ja niihin voidaan tehdä päivityksiä ja muutoksia erityisesti tarjottujen palvelujen laadun parantamiseksi.