×
1 Valitse EITC/EITCA-sertifikaatit
2 Opi ja suorita verkkokokeet
3 Hanki IT-taitosi todistus

Vahvista IT-taitosi ja pätevyytesi eurooppalaisen IT-sertifiointikehyksen puitteissa kaikkialta maailmasta täysin verkossa.

EITCA-akatemia

Euroopan IT-sertifiointiinstituutin digitaalisten taitojen todistusstandardi, jonka tavoitteena on tukea digitaalisen yhteiskunnan kehitystä

FORGOT YKSITYISKOHDAT?

LUO TILI

A moderni, innovatiivinen ja tehokas julkinen hallinto on välttämätöntä EU: n kasvulle edelleen. Onko se sellainen, riippuu myös sinusta ja sinun Sähköisen hallinnon osaaminen.

EITCA/EG: n verkkohallinnon akatemia

Euroopan tietotekniikan sertifiointikorkeakoulu

eCompetencies-kehys verkkohallinnon yhteentoimimiseksi.

EITCA/EG Academy on julkishallinnolle suunnattu sertifiointiohjelma, jolla pyritään kuromaan kuilu tietotekniikan osaamisen lisääntymiseen EU: n julkisten palvelujen/hallinnon kaikilla tasoilla.

EITCA/EG-akatemia keskittyy julkishallinnon kannalta olennaisiin tietotekniikan aloihin. Ne ovat pääasiassa toimisto- ja hallintaohjelmistoja, verkottumisen perusteita, tietoturvan muodollisia ja käytännöllisiä näkökohtia sekä eurooppalaisia ​​sähköisen hallinnon ohjelmia.

 

EU: n julkishallinnon tietotekniikkakompetenssien sertifiointistandardin mukaisesti jäsenvaltioiden julkisissa tiloissa tapahtuvien IT-pohjaisten prosessien puutteiden katsotaan vähenevän EU: n kansalaisten hyödyksi lisäämällä julkisten palvelujen saatavuutta ja tehokkuutta.

Vain moderni, innovatiivinen ja tehokas julkinen hallinto pystyy vapauttamaan EU: n kasvupotentiaalin edelleen, ja nämä ominaisuudet estävät IT-osaamisen.

Kuinka se toimii3 yksinkertaisessa vaiheessa

(sen jälkeen kun olet valinnut EITCA-akatemian tai valitun EITC-varmenteiden sarjan koko EITCA/EITC-luettelosta)

Opi ja harjoittele

Seuraa verkossa viitattuja videomateriaaleja kokeisiin valmistautuessa. Kiinteitä tunteja ei ole, opiskelet aikataulusi mukaan. Ei aikarajoituksia. Asiantuntevat online-konsultit.

Hanki EITCA-sertifikaatti

Valmistautumisen jälkeen otat täysin online-EITC-kokeita. Kun olet läpäissyt kaikki, saat EITCA Academy -sertifikaatin.

Aloita urasi

EU: n myöntämä EITCA Academy -sertifikaatti yksityiskohtaisilla lisäyksillä on muodollinen todistus pätevyydestäsi.

Opi ja harjoittele verkossa

Seuraa online-avoimen materiaalin valmistelua tentteihin. Tuntia ei ole, opiskelet milloin vain.

 • EITCA Akatemia ryhmittelee EITC-ohjelmat
 • Jokainen EITC-ohjelma on 15 tuntia iso
 • Jokainen EITC-ohjelma määrittelee asiaankuuluvan verkkokokeen laajuuden
 • Käytät EITCA Academy -verkkokoulutusalustaa, jolla on avoinna olevien materiaalien ja didaktiikan käyttö 24/7
 • Voit myös käyttää vaadittavia ohjelmistoja

Hanki EITCA-sertifikaatti

Valmistautumisen jälkeen otat täysin online-EITC-kokeita. Kun olet läpäissyt kaikki, saat EITCA Academy -sertifikaatin.

 • Hanki henkilökohtainen EITCA/EG Computer Graphics Academy -sertifikaatti
 • Yksityiskohtainen EITCA/EG -todistuslisä
 • Lisäksi 7 asiaankuuluvaa EITC-sertifikaattia
 • Kaikki Brysselissä annetut ja vahvistetut asiakirjat toimitetaan sinulle kansainvälisesti
 • Kaikki asiakirjat annetaan myös sähköisessä muodossa pysyvästi ja varmennuksella

Aloita urasi

EITCA Academy -sertifikaatti ja sen lisäys sekä kaikki korvaavat EITC-sertifikaatit todistavat taitosi hyvin.

 • Lisää se ja esittele ansioluettelosi
 • Esitä se urakoitsijallesi tai työnantajallesi
 • Todista ammatillinen eteneminen
 • Näytä aktiivisuutesi kansainvälisessä koulutuksessa ja itsensä kehittämisessä
 • Löydä haluamasi työpaikka, saada ylennys tai löytää uusia sopimuksia
 • Liity EITCI Cloud -yhteisöön

EITCA/EG: n verkkohallinnon akatemia
EU: n julkishallinnon tietoteknisten taitojen kehys

 • Interaktiiviset tietoturvalliset luentot, harjoitukset ja laboratoriot kokonaan Internetin kautta (mukana toimitetulla vaaditulla ilmaisella kokeiluohjelmalla)
 • Kattava ohjelma, joka sisältää 7 EITC-kurssia (105 tuntia), pääsy ohjelmistoihin ja didaktinen henkilöstökonsultointi, joka valmistuu kuukaudessa
 • Tutkimus- ja varmentamismenettelyt täysin etäällä Internetin välityksellä, Brysselissä annetut EITCA eGovernment -sertifikaatit paperilla ja sähköisessä muodossa
 • Adaptiivinen vaikeustaso, joka sopii edistyneille ja aloitteleville digitaalitekniikan käyttäjille, joilla on vähän tai ei mitään tietotekniikan alan taitoja

Julkisen hallinnon laatu on yksi avaintekijöistä Euroopan unionin kilpailukyvylle. Julkinen hallinto heijastaa institutionaalista perustaa jäsenvaltioiden johtamiselle, kun taas hallintotavan ja erityisesti julkishallinnon laatu määrää kaikkien julkisten politiikkojen ja palvelujen suorituksen. Julkinen hallinto käsittelee yhteiskunnan tarpeita ja kehittää sen toimintaa organisaatiorakenteiden, prosessien, roolien, politiikkojen ja ohjelmien avulla muodostaen taloudellisen hyvinvoinnin, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kestävän kasvun. Se määrittelee julkisten palvelujen laadun ja saatavuuden sekä muottiympäristön julkisen arvon luomiseksi. Moderni, innovatiivinen ja tehokas julkinen hallinto on siis välttämätöntä kriisin palautumisen ylläpitämiseksi ja Euroopan unionin kasvupotentiaalin vapauttamiseksi.

On itsestään selvää, että julkishallinnon prosessien ja instituutioiden laatu, tehokkuus ja innovatiivisuus riippuvat julkisen sektorin työntekijöistä, jotka vastaavat asiaankuuluvista julkisista palveluista ja hallintotavoista. Kaikenlaisen ammatillisen toiminnan nopeutetun digitalisaation ohella tietotekniikan pätevyyteen liittyy poikkeuksellinen rooli. Tietotekniikan roolia yksityisen sektorin kasvussa ei voida aliarvioida, ja julkisella sektorilla tapahtuu vastaavaa laajamittaista yhä älykkäämpiä tietotekniikkaprosesseja, jotka eivät voi jäädä itse itsensä asettamaan taloudelliseen ympäristöön. Tämä näkyy hyvin Euroopan komission marraskuussa 2016 julkaiseman "Julkisen hallinnon laatu" -tutkimuksen päätelmissä, joissa todetaan, että todellinen siirtyminen sähköiseen hallintoon riippuu henkilöstön tietotekniikan taidoista ja osaamisen laadusta kaikilla julkishallinnon rakenteiden tasoilla.

Julkisen hallinnon eurooppalainen tietotekniikan sertifiointikorkeakoulu on erityisohjelma, jonka tavoitteena on kuroa kuilu IT-taitojen leviämisessä kaikilla julkisten palvelujen ja hallinnon tasoilla. EITCA/EG -standardi on suunniteltu tarjoamaan yhteinen EU: n kehys julkishallinnon henkilöstön kehittämiselle ja asianmukaisen ja ajantasaisen pätevyyden ylläpitämiselle. Tämän tietotekniikan pätevyyden varmentamisessa ja todistamisessa käytettävän yhteisen standardin takia jäsenvaltioiden julkisen sektorin IT-pohjaisten prosessien puutteiden katsotaan vähenevän EU: n kansalaisten eduksi tukemalla julkisten palvelujen saatavuuden, tehokkuuden ja laadun parantamista. Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitos ylläpitää julkisen hallinnon EITCA/EG-ohjelmaa ja toteuttaa Euroopan digitaalistrategian, joka on yksi Eurooppa 2020 -strategian seitsemästä pilarista.

eitca-esim-1024x721Julkisen hallinnon eurooppalainen tietotekniikan sertifiointikorkeakoulu on erityisohjelma, jonka tavoitteena on kuroa kuilu IT-taitojen leviämiselle kaikilla julkisten palvelujen ja hallinnon tasoilla EU: ssa. EITCA/EG eGovernment Information Technologies -sertifiointistandardi on suunniteltu tarjoamaan yhteinen EU-kehys julkishallinnon henkilöstön kehittämisen laadulle ja ylläpitämiselle asianmukaiselle ja ajantasaiselle pätevyydelle. Tämän tietotekniikan pätevyyden varmentamisessa ja todistamisessa käytettävän yhteisen standardin takia jäsenvaltioiden julkisen sektorin IT-pohjaisten prosessien puutteiden katsotaan vähenevän EU: n kansalaisten eduksi tukemalla julkisten palvelujen saatavuuden, tehokkuuden ja laadun parantamista. Julkisen hallinnon EITCA/EG-ohjelmaa ylläpitää Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitos ja se toteuttaa Euroopan digitaalistrategian, joka on yksi Eurooppa 2020 -strategian seitsemästä pilarista.

Julkisen hallinnon laatu on yksi avaintekijöistä Euroopan unionin kilpailukyvylle. Julkinen hallinto kuvastaa jäsenvaltioiden johtamisen institutionaalisia perusteita, kun taas hallintotavan ja etenkin julkishallinnon laatu määrää kaikkien julkisten politiikkojen ja palvelujen suorituksen. Julkinen hallinto käsittelee yhteiskunnan tarpeita ja kehittää sen toimintaa organisaatiorakenteiden, prosessien, roolien, politiikkojen ja ohjelmien avulla muodostaen taloudellisen hyvinvoinnin, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kestävän kasvun. Se määrittelee julkisten palvelujen laadun ja saatavuuden sekä muottiympäristön julkisen arvon luomiseksi. Moderni, innovatiivinen ja tehokas julkinen hallinto on siis välttämätöntä kriisien palautumisen ylläpitämiseksi ja EU: n kasvupotentiaalin avaamiseksi. On itsestään selvää, että julkishallinnon prosessien ja instituutioiden laatu, tehokkuus ja innovaatiot riippuvat julkisen sektorin työntekijöiden pätevyyksistä, jotka vastaavat julkisten palvelujen ja hallinnon merkityksellisistä alueista. Kaikenlaisen ammatillisen toiminnan nopeutetun digitalisoinnin ohella tietotekniikan pätevyyteen liittyy poikkeuksellinen rooli. Tietotekniikan roolia yksityisen sektorin kasvussa ei voida aliarvioida, ja julkisella sektorilla tapahtuu vastaavasti laajempi ja entistä älykkäämpien IT-prosessien käyttöönotto, joka ei voi jäädä jälkeensä taloudellisessa ympäristössä, jonka se itse vaatii. Tämä käy selvästi ilmi Euroopan komission marraskuussa 2016 tehdyn "Julkisen hallinnon laatu" -tutkimuksen päätelmissä, joissa todetaan, että todellinen siirtyminen sähköiseen hallintoon riippuu henkilöstön tietoteknisistä taidoista ja pätevyydestä kaikilla julkishallinnon rakenteiden tasoilla. EITCA/EG Academy -sertifikaatin hankkiminen liittyy tiedon hankkimiseen ja loppukokeiden suorittamiseen kaikilla Akatemian muodostavilla 7 yksittäisellä EITC-kurssilla (saatavana myös erikseen yhtenäisen EITC-sertifikaattina). Lisätietoja löytyy UKK-sivut.

EITCA/EG eGovernment Academy -ohjelma sisältää 7 yksittäistä EITC-kurssia (eurooppalainen tietotekniikan sertifiointikurssi), yhteensä 105 tuntia didaktista sisältöä (15 tuntia jokaiselle EITC-kurssille).
Alla on luettelo EITCA-sertifikaattikursseista, jotka sisältyvät täydelliseen EITCA/EG eGovernment Academy -ohjelmaan Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitoksen EITCI: n eritelmien mukaisesti. Voit napsauttaa vastaavaa EITC-sertifiointikurssia saadaksesi yksityiskohtaisen ohjelman näkyviin.

Yksittäiset EITC-kurssit voidaan ostaa myös erikseen ilman, että on tarpeen ostaa täydellinen akatemia, mutta tässä tapauksessa EU: n tukea ei sovelleta.

EITCA/EG eGovernment Academy on edistynyt koulutus- ja sertifiointiohjelma, jolla on laaja didaktinen sisältö, joka vastaa kansainvälisiä jatko-opintoja yhdistettynä huipputason koulutukseen EU: n sähköisten hallinto-ohjelmien ja yhteentoimivuusstandardien nykyisissä standardeissa. EITCA Academy -sertifiointiohjelman sisällön määrittelee ja standardoi Brysselissä toimiva Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitos EITCI. Tätä ohjelmaa päivitetään peräkkäin IT-kehityksen takia EITCI-instituutin ohjeiden mukaisesti, ja se on määräajoin akkreditoitu.

Henkilökohtaiset sertifikaatit, jotka osallistuja hankkii suoritettuaan EITCA/EG-akatemian, koostuvat EITCA/EG eGovernment Academy -sertifikaatista ja 7 erityisestä EITC/EG-sertifikaatista. Kaikkien näiden todistusten mallit ovat alla:

eitca-esim-1024x721EITC-BI-MSO13-AAH08101234-täydennysosa EITC-BI-OO-AAH08101234-täydennysosa EITC-CN-CNF-AAH08101234-täydennysosa EITC-EG-IEEGP-AAH08101234-täydennysosa EITC-IS-FAIS-AAH08101234-täydennysosa EITC-IS-IMCM-AAH08101234-täydennysosa EITC-IS-PAIS-AAH08101234-täydennysosa

Sekä EITCA- että EITC-varmenteet sisältävät osanottajan nimen, sertifiointiohjelman nimen, myöntämispäivän ja yksilöllisen sertifikaatin tunnuksen. EITC-varmenteet esittävät lisäksi yksityiskohtaisen ohjelman sisällön kuvauksen, tutkintaprosenttituloksen ja sertifikaatin QR-koodiin perustuvan automaattisen online-vahvistuksen. QR-koodin skannausjärjestelmä mahdollistaa koneen helpon tunnistamisen ja sertifikaattien validoinnin automatisoinnin, mutta aitouden ja sertifiointitietojen manuaalinen todentaminen on mahdollista myös antamalla sertifikaattitunnus ja haltijan sukunimi EITCI-vahvistuspalvelussa. EITCI-validointipalvelussa kaikki henkilökohtaiset sertifikaatit tallennetaan, ja fyysisen sertifikaatin katoamisen varalta voidaan tilata lisää kysymyksiä. Henkilökohtaiset sertifikaatit on myös mahdollista ladata PDF-muodossa. EITCA-sertifikaattiin liitetään lisäksi sertifikaattilisä, joka sisältää yksityiskohtaisen EITCA-akatemian koko ohjelman sisällön (esittäen kaikki nämä tiedot yhdessä määrällisten prosentuaalisten tulosten kanssa). Kaikki sertifikaatit on myöntänyt myöntävä European Information Technologies Certification Institute EITCI.

Sekä oppimisprosessi että tenttimenettelyt EITCA-akatemiassa suoritetaan etäyhteyden kautta e-oppimisalustalla. Didaktinen prosessi, joka suoritetaan Internetin välityksellä minkä tahansa asiakaslaitteen avulla, on ajan ja paikan suhteen täysin joustava, poistamalla osallistujien fyysisen läsnäolon vaatimukset ja poistamalla esteettömyyden esteet (kuten maantieteelliset tai aikavyöhykkeen esteet).

Rekisteröinnin jälkeen valittuun EITCA/EITC-ohjelmaan osallistujat saavat pääsyn henkilökohtaiseen e-oppimisympäristöön, jossa on asynkroninen oppimismenetelmä, ilman ajoitusvaatimuksia.

EITC/EITCA e-oppimisen didaktiikka korostaa:

 • Didaktinen prosessi voidaan käynnistää milloin tahansa (rekrytointi on avoinna koko vuoden), ja se voidaan suorittaa milloin tahansa (esim. Iltatunteina tai viikonloppuisin) ja mistä tahansa paikasta, millä tahansa asiakaslaitteella, jolla on Internet-yhteys.
 • Päivitetyt ja toiminnalliset didaktiset resurssit ovat osallistujille jatkuvasti käytettävissä ympäri vuorokauden e-oppimisalustalla.
 • Laaja didaktisen sisällön laajuus mahdollistaa oppimisprosessin räätälöinnin sekä aloittelijoiden että edistyneiden osallistujien tarpeisiin.
 • Kaikki didaktinen sisältö on saatavana sähköisinä lähteinä e-oppimisympäristössä (e-luennot, e-harjoitukset ja e-laboratoriot).
 • Jokainen EITC-ohjelma voidaan suorittaa jopa vain 2 päivässä, kun taas EITCA Academy -ohjelma voidaan suorittaa jaksossa, joka vastaa sen sisältämien EITC-ohjelmien lukumäärää, esimerkiksi EITCA/CG Academy -tapahtumassa se olisi 18 päivää (tavallinen vakioaika) valmistuminen on yksi kuukausi).
 • EITC/EITCA-ohjelmien suorittamiselle ei kuitenkaan ole asetettu aikavaatimuksia, ja valmistumisaika riippuu täysin osallistujan mieltymyksestä oppimisintensiteettiin.

EITC/EITCA-vuorovaikutteinen didaktinen prosessi e-oppimisalustalla sisältää rajoittamattoman saatavuuden asiantuntijaneuvotteluihin. Apua tarvitseva osallistuja voi milloin tahansa aloittaa online-konsultoinnin.

Osallistujan tarpeista riippuen konsultointi voi rajoittua vastaamiseen tiettyihin kysymyksiin tai didaktiseen ohjelmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Se voidaan laajentaa koskemaan myös opetusohjelmia ja neuvoja, yksilölliseen didaktiseen lähestymistapaan saakka osallistujien edistymisen perusteella. Konsultoinnit perustuvat verkko-oppimisalustan viestintäjärjestelmään sekä henkilökohtaiseen sähköpostikontaktiin ja tarvittaessa reaaliaikaiseen keskusteluun asiantuntijoiden kanssa.

Verkko-oppimisympäristö käsittelee osallistujan kaikkien oppimistoimintojen tilastotietoja didaktisen ohjelman toteutuksen aikana ja sallii siten konsultointiasiantuntijoiden yksilöllistää lähestymistapansa osallistujan oppimistarpeiden auttamiseksi. Alusta laatii yksityiskohtaiset toimintakertomukset automaattisesti ja esittelee konsultoiville asiantuntijoille, jotta he tietävät, mitkä ohjelman osat olivat ongelmallisimpia ja vaativat keskittymistä. Yksilöllisen ohjauksen ja valmennuksen malli, joka riippuu osallistujien oppimistarpeista, perustuu samanlaisiin lähestymistapoihin johtavissa yliopistoissa, ja sille on tunnusomaista kasvava oppimistehokkuus, joka motivoi lisäksi osallistujia lisäämään oppimistapauksia, kun he päättävät aloittaa konsultointitoimen.

cs

Online-didaktiikka ohjelmoidaan aina EITC-kursseille, jotka päättyvät täysin etäisiin EITC-tutkimuksiin, jotka suoritetaan Internetin välityksellä ilman fyysistä läsnäoloa tutkimuskeskuksessa. Tentti on muodoltaan suljettu testi, joka sisältää 15 satunnaista monivalintakoekysymystä annetusta EITC-kurssin sisällöstä. Osallistuja ottaa tämän etätestin e-oppimisympäristössä (jossa osallistujalle esitetään interaktiivinen testi, joka toteuttaa satunnaisesti valittavia testikysymyksiä, kyky palata vastattuihin tai vastaamattomiin kysymyksiin ja 45 minuutin aikarajoitus). EITC-tentin läpäisytulos on 60% myönteisiä vastauksia, mutta tämän rajan saavuttamatta jättäminen antaa osallistujalle mahdollisuuden suorittaa tentti uudelleen ilman lisämaksuja (2 ilmaista uudelleentoistamisyritystä on suoritettu, minkä jälkeen jatkotutkinnot edellyttävät 20 euron maksun käsittelyä). . Osallistuja voi suorittaa uudelleen läpäistetyn testin parantaakseen pisteitä saadaksesi paremman esityksen sertifikaatista.

Kaikkien EITCA-sertifikaatin muodostavien EITC-kokeiden suorittaminen antaa osallistujalle asiaankuuluvan EITCA Academy -sertifikaatin yhdessä kaikkien mukana olevien EITC-sertifikaattien kanssa. EITCA Akatemian lisäkokeita ei ole (kokeet on osoitettu vain EITC-kursseille, jolloin jokaisen tulokset annetaan EITC-sertifikaatin myöntämisen myötä, kun taas EITCA Academy -sertifikaatti myönnetään vasta, kun läpäissyt asianmukaisen EITC-kokeiden ryhmän). EITCA Academy -sertifikaatissa esitetyt pisteet ovat kaikkien EITC-sertifikaattien pistemäärät, jotka muodostavat tietyn EITCA Academy -sertifikaatin. Kaikki menettelyt toteutetaan Brysselissä täysin etänä ja todistus lähetetään osallistujalle, kun taas digitaalinen varmenne tallennetaan pysyvästi EITCI: n validointipalveluun.

Sertifiointiprosessi yhdessä kaikkien kokeiden kanssa suoritetaan täysin etänä verkossa modernissa e-oppimisympäristössä asynkronisessa tilassa. Organisoidun e-oppimisen didaktisen prosessin joustavuuden ja kaikkien etäyhteydessä ja asynkronisesti Internetin välityksellä suoritettavien kokeiden ansiosta (mahdollistaa suurimman joustavuuden ajoissa, kun osallistuja itse organisoi oppimistoimintansa sopivaksi) osallistujan fyysinen läsnäolo ei ole välttämätöntä , siksi monet esteet poistetaan.

EITCA Academy- ja EITC-sertifikaatit ovat yhteensopivia eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmän kanssa (lyhyesti ECTS). Jos opiskelet eurooppalaisessa yliopistossa (ei välttämättä EU: ssa, mutta ECTS-standardiin osallistuvassa maassa), voit laskea EITCA Akatemian tai EITC: n kurssien suorittamisen meneillään olevasta perus- tai jatko-opinto-ohjelmasi kansallisen korkeakoulujärjestelmän puitteissa. Tämä on mahdollista, koska EITCA-akatemia ja EITC-sertifikaatit ovat ECTS-standardin mukaisia, ja niille on annettu ECTS-pisteytys vakioeritelmän mukaan. Siitä huolimatta yliopistohallinto on edelleen päättänyt hyväksyä tai hylätä tietyn EITC-sertifiointikurssin suorittamisen kirjanpidon akateemisessa opinto-ohjelmassasi (tällainen kysely tulisi tehdä dekaanille toimitetun EITC/EITCA-todistuksen ja niiden lisäravinteet). EITC- ja EITCA-sertifikaatit toimitetaan yksityiskohtaisilla ohjelmalisäyksillä, jotka mahdollistavat sisällöllisen vastaavuuden asianmukaisen huomioon ottamisen vastaavan yliopistokurssin kanssa tai vastaavan tutkintotodistuksen ja pätevyyden määrän jopa niiden maiden yliopistoissa, jotka eivät osallistu ECTS-järjestelmään. .

EITCA-akatemiat koostuvat ryhmistä yksittäisiä EITC-sertifiointiohjelmia, joille jokaiselle on osoitettu määritelty määrä ECTS-opintopisteitä, jotka myönnetään sertifikaatin saamisen jälkeen. EITC/EITCA -väriasteikkoon perustuva arviointiasteikko on myös täysin yhteensopiva ECTS-arviointiasteikon kanssa, mikä tukee ulkoisten oppimistulosten hyväksymistä. Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (ECTS) toimii EU-pohjaisena standardina vertailemalla korkeakouluopiskelijoiden akateemista suoritusta ja suoritusta kaikkialla Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, jotka haluavat osallistua ECTS-standardiin. Menestyksekkäästi suoritetuista kursseista myönnetään vastaava määrä ECTS-opintopisteitä. ECTS-opintosuoritusten perusteella voidaan vertailla eri korkeakoulujen kurssien monimutkaisuutta ja näiden korkeakoulujen välisillä sopimuksilla tunnustetaan ECTS-opintoviikkojen perusteella eri laitoksissa suoritetut kurssit EU: n opiskelijoiden ja ulkomailla opiskelujen kansainväliselle vaihtoon. On huomattava, että monissa maissa on samanlaiset standardit, jotka myös voivat helposti ottaa huomioon ECTS-opintopisteet. ECTS-opintopisteiden saaminen EITC/EITCA-ohjelmasta lisää varmasti positiivisesti akateemista käyttäytymistäsi missä tahansa yliopistossa.

Julkiseen hallintoon liittyvää ammatillista IT-osaamista todistava EITCA/EG eGovernment Academy on EITCI-tuella kansainvälisesti saavutettavissa EITCI-tukipalkkio EU-maiden julkisen sektorin työntekijöille.

EU: n julkisten palvelujen, kansallisten ja alueellisten hallintovirastojen työntekijöitä kannustetaan kehittämään ja vahvistamaan virallisesti hallintokompetensseihin liittyviä ammatillisia tietotekniikkakompetensseja verkossa Brysselissä.

Jos sinä tai organisaatiosi olet kiinnostunut ohjelmasta, EITCI-tuki mahdollistaa European IT Certification Academy -maksun alentaminen edistää standardin levittämistä.

eu

Huomaa, että voit ostaa jokaisen EITC-sertifikaatin erikseen, mutta EITCA/EG Academy tarjoaa pääsyn kaikkiin edellä mainittuihin

Osallistuminen EITCA/EG eGovernment Academyyn kanssa EITCI Digital Skills and Jobs Coalition Subsidy alentaa maksusi vain 1100 € normaalimaksun sijaan.

eurooppalaisten suuntaviivojen

Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitoksen suuntaviivojen täydellinen toteuttaminen sähköisen hallinnon tietotekniikan osaamisen todistamisessa

Omatempoinen verkko-opiskelu

Voit suorittaa koko EITCA/EG-akatemian loppuun yhtä nopeasti kuin yhden kuukauden aikana

Tunnustettu standardi

Yli 100 000 EITC/EITCA-sertifikaattia, jotka on annettu maailmanlaajuisesti standardin tunnustavien kansainvälisten instituutioiden toimesta

Pääsy ohjelmistoon

Voit oppia ja valmistautua hyvin EITC: n etäkokeisiin käyttämällä myyjän kokeiluversiota kaikkia asiaankuuluvia IT-ohjelmistoja

TUTKIMUS E-HALLINTO BRUSSELISSA TÄYDELLISESTI RIVALALLA JA SAA EU: N SERTIFIOIDUT KAUKO

Olet oikeutettu EITCI-apuraha, kuitenkin ajallisesti ja määrällisesti rajoitettu EITCA/EG-akatemialle

Tärkeimmät syyt osallistua EITCA/EG-AKADEMIAAN

Alta löydät yhteenvedon EITCA/EG Academyyn osallistumisen eduista, joita saatat harkita.

TUNNUSTETTU IT-TODISTUS

Brysselissä annettu eurooppalainen IT-sertifikaatti on pätevyystodistusstandardi, jota on kehitetty ja levitetty vuodesta 2008

AIKAISEKSI TARVIKKEEN

Opetussuunnitelma, jonka etenemistasot vaihtelevat aloittelijoista ammattilaisille, voidaan suorittaa jopa kuukaudessa

JOUSTAVA DISTANTTI OPPIMINEN

Täysin online-sertifiointimenettely online-neuvotteluilla ja etäkokeilla - opiskele mistä tahansa ja milloin tahansa

KATTAVA Taidot

EITCA-akatemian todistus liitteineen ja kaikki asiaankuuluvat EITC-todistukset, jotka on annettu Brysselissä taitojen vahvistamiseksi

KÄYTÄNNÖT OHJELMISTOON

Käytännön käyttö asiaankuuluvassa ohjelmistossa, jolla on käyttöoikeus osana sertifiointimenettelyn käytännön osien valmistelua

EITCI-TUKI

Koskee kaikkia osallistujia kansallisuudesta, asuinpaikasta ja asemasta riippumatta, mikä vähentää EITCA Academy -maksuja että

TOMMOROWIN KOULUTUS TÄNÄÄN

Etätarkastus ja online-sertifiointi antavat sinulle vapauden käyttää eurooppalaista IT-sertifiointikehystä missä ja milloin tahansa murto-osalla kiinteiden taitojen todistusohjelmien kustannuksista. Digitaalisten kompetenssien verkkosertifiointi ei ole vain saavutettavuuden kannalta edullista, vaan se on myös osa globaalia tietoyhteiskunnan kehitystä. Se on digitaalisten taitojen todistamisen tulevaisuus.

EITCI-instituutti
EITCA Academy muodostaa sarjan aihekohtaisia ​​EITC-sertifiointiohjelmia, jotka voidaan suorittaa erikseen ja jotka vastaavat yksinään teollisen tason ammatillisen IT-taidon todistuksen standardeja. Sekä EITCA- että EITC-sertifioinnit ovat tärkeä vahvistus haltijan asiaankuuluvasta IT-asiantuntemuksesta ja -taidoista, ja ne antavat yksilöille mahdollisuuden maailmanlaajuisesti sertifioimalla heidän pätevyytensä ja tukemalla heidän uraansa. EITCI-instituutin vuodesta 2008 kehittämä eurooppalainen IT-sertifiointistandardi pyrkii tukemaan digitaalista lukutaitoa, levittämään ammatillista IT-osaamista elinikäisessä oppimisessa ja torjumaan digitaalista syrjäytymistä tukemalla vammaisia ​​sekä heikon sosioekonomisen aseman ja esi- korkeakoulun nuoria. Tämä noudattaa Euroopan digitaalistrategian politiikan suuntaviivoja, jotka esitetään sen digitaalisen lukutaidon, taitojen ja osallisuuden edistämistä koskevassa pilarissa.

EITCA/EG -sähköisen hallinnon akatemian ja yksittäisten EITC -sertifikaattien vertailu

 • Yksi EITC-sertifikaatti
 •  110.00
 • Yksi valittu EITC-sertifikaatti
 • 15 tuntia (voidaan valmistua 2 päivässä)
 • Oppiminen ja kokeet:
  Online, aikataulusi mukaan
 • Kuulemiset:
  Rajoittamaton, online
 • Kokeen uudelleentarkastelu:
  Rajoittamaton, ilmainen
 • Access:
  Välitön kaikkien tarvittavien ohjelmistokokeiden kanssa
 • Kertamaksu valitusta EITC-sertifikaatista
 • 30 päivän täysi rahat takaisin -takuu

EITC/BI/MSO13
TOIMISTOOHJELMISTON PERUSTEET (MICROSOFT OFFICE 2013)

EUROOPAN IT-TODISTUS Täysin verkossa

SISÄLTÄÄ EITCA/EG -HALLINNON AKADEMIAAN

EITC/BI/OO
TOIMISTOOHJELMISTON PERUSTEET (AVOIN TOIMISTO)

EUROOPAN IT-TODISTUS Täysin verkossa

SISÄLTÄÄ EITCA/EG -HALLINNON AKADEMIAAN

EITC/CN/CNF
TIETOKONEEN VERKOTTAMISEN PERUSTEET

EUROOPAN IT-TODISTUS Täysin verkossa

SISÄLTÄÄ EITCA/EG -HALLINNON AKADEMIAAN

EITC/EG/IEEGP
JOHDANTO EUROOPPALAISIIN HALLINTO - OHJELMIIN

EUROOPAN IT-TODISTUS Täysin verkossa

SISÄLTÄÄ EITCA/EG -HALLINNON AKADEMIAAN

EITC/IS/FAIS
TIETOTURVALLISUUDEN FORMALLISET NÄKÖKOHDAT

EUROOPAN IT-TODISTUS Täysin verkossa

SISÄLTÄÄ EITCA/EG -HALLINNON AKADEMIAAN

EITC/IS/IMCM
JOHDANTO MODERNINEN KRYPTOGRAFIAMENETELMÄT

EUROOPAN IT-TODISTUS Täysin verkossa

SISÄLTÄÄ EITCA/EG -HALLINNON AKADEMIAAN

EITC/IS/PAIS
TIETOTURVALLISUUDEN KÄYTÄNTÖÖNPANNIT

EUROOPAN IT-TODISTUS Täysin verkossa

LISÄTIETOJA EITCA/EG-TIETOTURVALLISUUSOHJELMAAN

PREV
SEURAAVA

EITCA-AKADEMIAOSKAN OSAPUOLTEN LAUSUNNOT

"On elintärkeää, että koulutus antaa mahdollisuuden saada kansainvälinen todistus, vaikka oppiminen ja kokeet ovat etäisiä ... Mielestäni tällaisten kurssien tulisi olla suositumpia."

MARIE

TOULOUSE, RANSKA
"Paljon kuvauksia. Korkea koulutus. Mahdollisuus kuulla tutoreita. Sisällön selkeys."

CARL

GOTHENBURG, RUOTSI

MITCH

NEW YORK, Yhdysvallat
"Pidin koulutusohjelmasta kovin, se antoi minulle uuden näkökulman tietokonegrafiikkaan."

European IT Certification Academy on kattava asiantuntemustodistus kehys, jolla todistetaan kyvyt ammatillisissa haasteissa ja edistetään digitaalista uraa.

EITCA Academy -sovelluksen avulla pääset useisiin eurooppalaisiin IT-sertifiointiohjelmiin, jotka on ryhmitelty tarjoamaan mahdollistavia taitoja asiantuntemuksellesi.

EITCA - AKADEMIA - JA EITC - TODISTUSOHJELMIEN TILASTOT

1000 +

SERTIFIOINTIKORKEUKSEN OHJELMATUNNIT

70 +

EITC- JA EITCA-AKADEMIATODISTUKSET SAATAVILLA

1 000 000+

40-VAIHEEN MAIDEN HENKILÖSTÖ, TÄMÄN AVULLA TARKASTETTU

50 000 000+

HENKILÖTUNNIT SIJOITETTUJEN IT-TAUSTEN KEHITTÄMISEEN

20 000 +

SEURAAVAA JA SUOSITUKSIA EU: N LÄHELLÄ JA YLÖS

  TOP
  Keskustele tuen kanssa
  Keskustele tuen kanssa
  Kysymyksiä, epäilyksiä, ongelmia? Olemme täällä auttaaksemme sinua!
  Yhdistetään ...
  Onko sinulla kysyttävää? Kysy meiltä!
  Onko sinulla kysyttävää? Kysy meiltä!
  :
  :
  :
  Onko sinulla kysyttävää? Kysy meiltä!
  :
  :
  Chat-istunto on päättynyt. Kiitos!
  Arvioi saamasi tuki.
  hyvä Huono